Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την Πανορθόδοξη σύνοδο του 2016

27/05/2016


Συνιστάται το τελικό κείμενο «να αποφύγει τον όρο Εκκλησία για τους ετεροδόξους, χρησιμοποιούσα αντ' αυτού τους όρους χριστιανικά δόγματα και ομολογίαι»Αλλά και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί ούτε Χριστιανικά είναι τα δόγματά τους, ούτε ομολογούν Χριστόν. Επειδή κατά τον απόστολο:«Θεόν ομολογούσιν ειδέναι, τοις δε έργοις αρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και προς παν έργον αγαθόν αδόκιμοι». (Τίτ. 1:16)

Την παρασκευή 03/06/2016 και ώρα 20:00 θα αναρτηθούν τα  Ορθόδοξα και Αντί- Οικουμενιστικά κείμενα των 6 Μονών του Αγίου Όρους.


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός
και η Υπεραγία Μητέρα Του
η επονομαζομένη 
Παναγία Αρβανίτισσα 
να σας ευλογούν.
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε πῶς ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης προπαγανδίζει τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!!! Ἡ συμμετοχή τῆς Ἡγουμένης Θεοξένης Μοναχῆς δέν εἶναι τυχαία στήν Σύνοδο!

23/05/2016

ΕνημερωσηἘνδιαφέρον τοῦ Γέροντος Νεκταρίου καί τῆς ὁμάδος τοῦ blog διά τήν πώληση Διαμερίσματος στην περιοχή Αιγάλεω Αττικής

http://www.imx.gr/images/KatholikoCHRYSOPIGI.jpg


Τήν ἑβδομάδα τῆς διακαινισήμου μετά τό Πάσχα, ἡ Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς-Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης στήν πανήγυρή της τήν ἡμέρα ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἑορτῆς τῆς Μονῆς, μοίρασε ἕνα φυλλάδιο στούς ἐπισκέπτες. Στό ἐν λόγῳ φυλλάδιο, ἀνάμεσα στά ἄλλα, ἡ Μονή ἀναφέρεται ἀδιακρίτως (ἀλλά ὄχι δικαιολογημένως...) θετικῶς στήν ἐπερχόμενη "Ἁγία"...καί "Μεγάλη" Σύνοδο 2016 στό Κολιμπάρι τῆς Κρήτης! Καλεῖ σέ ἀπαράδεκτη προσευχή γιά νά "στηρίξουμε" τό "ἔργο" τῆς Συνόδου, ἀλλά πρέπει νά διαβάσετε μέ ποιά συνάφεια τό κάνει, πῶς, καί θά ἐννοήσετε...


Κάποιοι ἀπό τούς Κρῆτες πού παρευρέθησαν στό Μοναστήρι, διάβασαν τό φυλλάδιο πού τούς μοιράστηκε καί ἀγανάκτισαν μέ τά γραφόμενα πού ἀφοροῦν τήν Σύνοδο. Ὡς εὐαισθητοποιημένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζοντας προφανῶς τά ἀντικανονικά καί ἀντορθόδοξα περί Συνόδου (ὀργάνωση, δρομολόγηση, θεματολογία της), ἀποφάσισαν νά τό γνωστοποιήσουν στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ διαδικτύου καί νά βγάλει ὁ καθένας τά συμπεράσματά του...

Τούς εὐχαριστοῦμε πού ἐπέλεξαν τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ καί πού μᾶς ἔστειλαν τό ἀπόκομμα ἀπό τό συγκεκριμένο φυλλάδιο ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων, αὐτό πού ἀναφέρεται στήν Σύνοδο.

Ὑπενθυμίζουμε στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς:

1. Ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς εἶναι ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ Μονή. Ὁ νοῶν νοείτω...

2. Ἡ Ἡγουμένη Θεοξένη Μοναχή εἶναι ἡ μία ἀπό τίς δύο γυναῖκες πού προσκάλεσε προσωπικά ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὥστε νά συμμετάσχουν στήν ἐπερχόμενη Σύνοδο.

3. Ἡ Θεοξένη Μοναχή μοιράζεται κοινές "οἰκολογικές ἀνησυχίες" μέ τόν Πατριάρχη. Μήπως, ὅμως, μοιράζεται καί κοινές οἰκουμενιστικές "ἀνησυχίες"; Θά δεῖτε παρακάτω...

Οὐδέν κρυπτόν. Τά πάντα καί οἱ πάντες φανερωθήσονται ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, πλήν ὅσων εἶναι ἤδη φανερά.

Σᾶς ἀποκαλύπτουμε σκαναρισμένο τό ἀπόκομμα τοῦ φυλλαδίου καί θά ἀκολουθήσει μικρός σχολιασμός τοῦ Ἱστολογίου μας ὅσον ἀφορᾶ τά γραφόμενα: 


Σχολιάζουμε κάποια σημαντικά σημεῖα τοῦ ἀποκόμματος:

1. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων χαίρεται πού θά συγκληθεῖ Σύνοδος μετά ἀπό μία χιλιετία, ἀλλά δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό ἄν συγκαλεῖται κανονικῶς καί ὀρθοδόξως! Ὁ χρόνος ἔχει σημασία, ὁ τρόπος...ψιλά δυσανάγνωστα γράμματα...Μᾶς ἔρχεται στό νοῦ ἡ ἁγιοπατερική ρήση: "οὐ τῷ χρόνῳ, οὐδέ τῷ τόπῳ, ἀλλά τῷ τρόπῳ"!

2. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων θεωρεῖ πώς πρέπει νά ληφθοῦν ἀποφάσεις, λόγῳ "πιέσεων" ἐκ τοῦ "σύγχρονου κόσμου". Μᾶς ἔρχεται στό νοῦ ἡ εὐαγγελική ρήση: "καί μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτῳ ἀλλά μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν" (Ρωμ. 12, 2). Τί ἀποφάσεις πρέπει νά ληφθοῦν ἀκριβῶς; Νά ἀλλάξουν τά Ἱερά Εὐαγγελικά καί Πατερικά Κείμενα, οἱ Ἱεροί Κανόνες, ἡ Ἱερά Παράδοση καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ λόγῳ τῶν "προκλήσεων" τοῦ "σύγχρονου" κόσμου; 
«Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι»(Ματθ. 24.35).

3. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων μέ μία ἀπαράδεκτη ἀπάθεια ἀπαριθμεῖ τήν ἀντορθόδοξη θεματολογία τῆς ἐπερχομένης Συνόδου, πού εἴτε δέν πρέπει νά εἶναι διαπραγματεύσιμη κἄν, εἴτε οἰκουμενίζει ἀπροκάλυπτα (π.χ. ἡ νηστεία, τό Μυστήριο τοῦ Γάμου καί τά κωλύματά του, ἡ σχέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο" κ.λ.π.)! Οὔτε κοσμικοί καί ἄσχετοι μέ τόν Θεό καί τά ἐκκλησιαστικά νά ὁμιλοῦσαν.

4. Καί μετά ἀπό αὐτήν τήν ἀπαρίθμηση τῶν θεμάτων πού ὄζουν ἀντικανονικότητα καί οἰκουμενισμό, ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων καλεῖ τούς πιστούς σέ προσευχή, ἄκουσον-ἄκουσον: γιά νά στηρίξουμε τό "ἔργο" τῆς Συνόδου γιά: "ἀγάπη", "ἑνότητα" καί "ἀλληλοπεριχώρηση" ὄχι μόνο τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά ἡμῶν μέ ΟΛΟ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ!) τόν ὑπόλοιπο κόσμο!

5. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἔχει τό θράσος βλασφήμως νά βάζει ξεκάρφωτο καί ἀποκομμένο στό στόμα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τό λεχθέν: "ἵνα ὦσιν ἕν" γιά νά προπαγανδίσει τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!!!

Τῆς παραθέτουμε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ τό τάχα μου λεχθέν περί "ἑνότητος" ἀπό τό ἴδιο τό στόμα τοῦ Ἁγίου στό παρακάτω ἄρθρο μας μέ τό βίντεο, ὅπου ἀποκαλύπτει τόν Οἱκουμενισμό, καί δέν χωρεῖ τίς πονηρές ἀναφορές τῆς Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς σέ ἕνα ξεκάρφωτο λεχθέν!:


ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! Καί ἕνας λόγος παραπάνω πού ἡ ἐν λόγῳ Μονή ἐκδίδει βιβλία καί γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο.

Κατά τ' ἄλλα ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς ἔζησε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἔλαβε νάματα ψυχῆς ἐκ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς...

Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία νά μᾶς φωτίσουν τό σκότος!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἀναγνῶστες μας, θεωροῦμε ὅτι ἤδη διαφαίνεται ξεκάθαρα ὁ "ρόλος" πού θά παίξει ἡ Ἡγουμένη Θεοξένη Μοναχή στήν ἐπερχόμενη...κατά τ' ἄλλα "Ἁγία" καί "Μεγάλη" Σύνοδο.
Θεός φυλάξοι!

Παραθέτουμε σκαναρισμένο καί τό ὄπισθεν μέρος 
τοῦ ἀποκόμματος:Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, φωτό, ἐπιμέλεια, τό:

Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 
 «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» 
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, 
ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΧΑΝΙΩΝ

  (Ἐστάλη δωρεάν σ᾽᾽ὅλες τὶς Ἱερές Μονές τῆς Ἑλλάδος, πριν μια 10ετια, ὅταν ἐκδόθηκε)

Διαβάστέ το σε pdf:

«ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»


Την Πέμπτη 26/5/2016 και ώρα 20:00 θα αναρτηθεί το άρθρο με θέμα "Η ΜΑΓΕΙΑ Σ Ε ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ !"


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός
και η Υπεραγία Μητέρα Του
η επονομαζομένη 
Παναγία Αρβανίτισσα 
να σας ευλογούν.
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός


Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Τό προσυνοδικό κείμενο περί "ἑνότητας", τό συνοδικό λογότυπο περί "ἑνότητας", ἡ πλανεμένη "ἑνότητα" καί ἡ ἀληθινή ἑνότητα πού σᾶς κρύβουν!!!


20/05/2016


Προσέξτε πῶς τό λογότυπο τῆς ἐπερχομένης Συνόδου: 

"He called all to unity" (κατά τό: "ἵνα ὦσιν ἕν") 

Παραπλανᾶ πρός παναιρετική "ἑνότητα", ὅταν ἡ φράση εἶναι ἀποκομμένη αύθαιρέτως ἀπό τήν εὐαγγελική συνάφεια μέ τήν ὁποία γειτνιάζει καί κυρίως...ὅταν "συνοδεύεται" ἀπό ἀντορθόδοξα θέματα, φρονήματα καί συμπεριφορές!  
Τό προσυνοδικό κείμενο πού ψηφίσθηκε θέτει ὡς ἕνα ἀπό τά πιό κυρίαρχα, ἀλλά καί πιό πονηρά καί ἄκρως ἐπικίνδυνα θέματα στήν ἐπερχόμενη Σύνοδο τῆς συμφορᾶς, πού εἶναι:
"Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο"!... 

Δηλαδή μέ τίς αἱρέσεις, γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους.

Ἤδη καί μόνο ἀπό αὐτήν τήν παρατήρηση, ἄν κάνουμε λίγη ἁπλή θεολογική ἀριθμητική, βλέπουμε τόν συνδυασμό: 

"ἵνα ὦσιν ἕν" + "ὑπόλοιπος χριστιανικός κόσμος".

Ξεκάθαρο τό μήνυμα καί ὁ σκοπός τῆς Συνόδου: 

=Η ΕΝΩΣΗ μέ τούς αἱρετικούς! 

Ἄς ἀναπτύξουμε, ὅμως, τό θέμα βαθύτερα θεολογικά: 

Ὄντως, ὁ Κύριος εἶπε: "ἵνα ὦσιν ἕν", δηλαδή "γιά νά γίνουν ἕνα", ἀλλά ὄχι ἀπροϋπόθετα μέ τόν κάθε καρυδιᾶς καρύδι αἱρετικό.

Δεῖτε τί εἶπε ὁλοκληρωμένα ὡς προϋπόθεση ἑνότητας καί προσέξτε ἰδιαιτέρως τίς ὑπογραμμίσεις:

 "Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,

 ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, 

ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 
  καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν,
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν,
 καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας 
καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.  
 πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, 
θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ᾿ ἐμοῦ
ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι
ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 
πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω
ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας· 
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω,
 ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς". 
(Κατά Ἰωά. 17, 20-26)

Ρωτοῦμε βάσει τῶν ὑπογραμμίσεων:

1. Οἱ αἱρετικοί πιστεύουν μέ εὐαγγελική ἀκρίβεια καί συνέπεια διά τοῦ λόγου τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἱερῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων τους στόν Χριστό;

2.  Οἱ αἱρετικοί εἶναι "ἕνα" μέ τόν Χριστό ὅπως καί ὁ Υἱός εἶναι "ἕνα" μέ τόν Πατέρα Του, μή τηρώντας τίς ἐντολές Του καί τούς Κανόνες τῶν Ἀποστόλων Του;

3.  Οἱ αἱρετικοί πού δέν πιστεύουν ὀρθῶς σέβονται τήν δόξα τοῦ Θεοῦ Πατρός πού εἶναι "ἕνα" μέ τόν Υἱό καί μποροῦν νά γίνουν "ἕνα" μέ τόν Θεό καί μέ τόν κάθε πιστό πού εἶναι μέτοχος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ὡς πιστεύων ὀρθῶς καί ὡς τηρῶν τάς ἐντολάς Του;

4. Οἱ αἱρετικοί ὡς ἀποκομμένα αὐτοβούλως ξερά κλήματα ἐκ τῆς Ἀμπέλου τῆς Ζωῆς, δηλαδή τῆς Ζώσης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μποροῦν νά εἶναι "τετελειωμένοι";

5. Οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά εἶναι ὅπου εἶναι καί ὁ Χριστός, ἀφοῦ δέν τηροῦν τίς ἐντολές Του καί δέν ὑπακοῦν στούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Του, καί ἐνῶ ὁ Χριστός εἶπε· "ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με" (Ἰωά. 14, 21);

6. Οἱ αἱρετικοί γνωρίζουν τόν Ἀληθινό Θεό καί μποροῦν νά μετέχουν στήν Ἄκτιστη Δόξα Του καί νά τήν θεωροῦν, ὅταν μάλιστα δέν πιστεύουν στήν Ἄκτιστη Χάρη, ἀλλά στήν κτιστή..., ὅπως οἱ παπικοί, οἱ προτεστάντες καί ὄχι μόνο αὐτοί;

7.  Οἱ αἱρετικοί μέ τά κοσμικά ἀνθρώπινα ἀλλοιωμένα δόγματά τους (ὄχι τά θεϊκά, ὀρθά καί τέλεια) μποροῦν νά γνωρίσουν τόν Θεό καί τόν Υἱό Του Χριστό πού μᾶς ἀπέστειλε, ὅσο ἐμμένουν στίς κακοδοξίες τους, ἤ γίνονται ἕνα μέ τόν κάθε Ἀντίχριστο πού κι αὐτός πηγαίνει κόντρα στίς ἐντολές τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ;

8. Ὁ Χριστός γνωρίζει τό ὄνομά Του στούς αἱρετικούς ἀφοῦ δέν ἐπιθυμοῦν νά Τόν γνωρίσουν ἐν ἀληθείᾳ καί οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά Τόν ἀγαπήσουν καί νά μείνουν στήν ἀγάπη Του, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀγαποῦν τίς κακοδοξίες τους καί τήν διαστρεβλωμένη εἰκόνα πού "δημιουργοῦν" βλασφήμως γιά τόν ἴδιο τους τόν Δημιουργό; 

9. Οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά ἐπικαλοῦνται "ἀγάπες" καί "ἑνότητες", ἐνῶ δέν γνωρίζουν τόν Ἀληθινό Θεό, καί ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέει ξεκάθαρα πώς μόνο σέ αὐτούς πού γνωρίζουν τόν Πατέρα καί πού ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τούς Τόν γνωρίζει μποροῦν νά γίνουν "ἕνα";


"καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω,
 ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς"
  

Συμπέρασμα καί ταυτόχρονα Πνευματική Συνταγή:
Μελετᾶτε τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες ταπεινά προσευχόμενοι, γιά νά μήν σᾶς πλανοῦν, γιά νά μήν σᾶς πιάνουν κορόιδα καί γιά νά μήν βρίσκεσθε σέ  ἐφάμαρτο ὕπνο. Εἶναι ἐντολές!

Ὁ Κύριος δέν εἶπε τυχαῖα: "ἐρευνᾶτε τάς γραφάς" (Ἰωά. 5, 39), οὔτε εἶπε τυχαῖα:«γνώσεσθε τὴν Ἀλήθειαν, καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η´ 32), οὔτε εἶπε τυχαῖα: "γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν(Ματθ. 26, 41).  

Ἄν δέν τά κάνουμε αὐτά εἶμαστε πνευματικά χρεωκοπημένοι τῇ Πίστει ἐκ προοιμίου καί ἕρμαια τοῦ κάθε πονηροῦ καί τοῦ κάθε κακόφρονος πρός ἀπώλειαν!
Μή γένοιτο. Ἀμήν καί τῷ Θεῷ δόξα!  

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου τό:


Την Κυριακή 22/5/2016 και ώρα 20:00 θα αναρτηθεί το άρθρο με τίτλο :

 Σᾶς ἀποκαλύπτουμε πῶς ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτηςπροπαγανδίζει τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!!!

Ἡ συμμετοχή τῆς Ἡγουμένης Θεοξένης Μοναχῆςδέν εἶναι τυχαία στήν Σύνοδο! "Ο Κύριος Ιησούς Χριστός
και η Υπεραγία Μητέρα Του
η επονομαζομένη 
Παναγία Αρβανίτισσα 
να σας ευλογούν.
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Εν μέσω κρίσης της κυρίας Μαρίας Μουρζά - Μέρος Δεύτερο

Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής.
Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος Κουτλουμουσίου.
16/05/2016Η Ρωμιά συγγραφέας Κυρία Μαρία Μουρζά αποδεικνύει την ποιότητα της όχι μόνο με την άριστη προβολή των γεγονότων την Πατρίδας αλλά και με την προσωπική στάση ζωής της διαθέτοντας όλα τα έσοδα από το συγγραφικό της έργο σε κοινωφελή ιδρύματα και πάσχοντες συμπατριώτες μας. 

Τιμή και δόξα αξίζει σε τέτοιες αδελφές, αδελφούς και συμπατριώτες εν Χριστό. 

Τα επόμενα θέματα δεν θα αναρτηθούν εν σειρά, αλλά εμβόλιμα ανάμεσα σε άλλες αναρτήσεις.


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός
και η Υπεραγία Μητέρα Του
η επονομαζομένη 
Παναγία Αρβανίτισσα 
να σας ευλογούν.
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Ομολογία Ορθοδόξου Πίστεως Γέροντος Νεκταρίου Περί του Μεγάλου Θαύματος Στην Γερμανία

Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής.
Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος Κουτλουμουσίου, Άγιον Όρος.

Μεγάλη Δευτέρα 12-25/04/2016, Ιωσήφ του Παγκάλου.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Οφείλω μερικές πνευματικές εξηγήσεις στους Έλληνες και μη Έλληνες, Ορθοδόξους ή όχι για το βάρος της ευθύνης που επωμίζομαι να παρουσιάσω ( μετά από τρία χρόνια και μερικούς μήνες), το μεγάλο θαύμα που πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός, δια μέσου των Ορθόδοξων Αγίων του στην γιαγιά Έρνα σε μια μικρή γειτονιά της μεγάλης Στουτγάρδης, στην Γερμανία τον Φεβρουάριο του 2013.


Στην ορθοδοξία αγαπητή μου, κεντρική σημασία και ανυπολόγιστη αξία έχει το πρόσωπο – υπόσταση. Σημείο αναφοράς λοιπόν, το πρόσωπο – υπόσταση, δείχνει την πληρότητα του αυτεξούσιου, δηλαδή την πληρότητα της ελευθερίας της εικόνας του Θεού.


Σε αυτή την πληρότητα του αυτεξούσιου της, έφθασε η γιαγιά Έρνα όταν μας είπε «περιγράψτε το θαύμα στα Ελληνικά και Γερμανικά και εγώ θα το υπογράψω». Έως εδώ δεν υπάρχει καμία βία, δίλημμα ή ιδιοτέλεια. Όλα κυλούν χαριτωμένα.


Ας έλθουμε τώρα να δούμε τι έχει στην Δύση κεντρικότερη σημασία και ανυπολόγιστη αξία. Στην δύση λοιπόν υψηλότερη αξία έχει ο τύπος, δηλαδή ο νόμος. Αυτός λοιπόν ο νόμος, δημιουργημένος από έξυπνους ανθρώπους, προβάλλεται εδώ και πολλούς αιώνες ως έχων υψηλότερη αξία από το πρόσωπο – υπόσταση που το δημιούργησε ο Θεός.


Ο παραπάνω περιγραφόμενος νόμος του κόσμου, έχει εξοστρακίσει εδώ και πολλούς αιώνες, την χάρη του Θεού, από την ζωή του ανθρώπου στη Δύση, για αυτό και οι άνθρωποι γίνονται όλο και περισσότερο σκληροί και η σοφία τους περιορίζεται στις αισθήσεις του σώματος. Αυτή η σοφία όμως δεν τους ελευθερώνει, αντίθετα τους σκλαβώνει. Τρανή απόδειξη η στάση ζωής των συγγενών της Γιαγιάς Έρνας, της Γιαγιάς στο θαύμα που μόλις είδατε στο βίντεο. 


Είπαν στην συγγενή τους που το 2013 ήταν 87 ετών και μόλις λίγο καιρό πριν είχε σηκωθεί από το αναπηρικό της καροτσάκι μετά από ένα υπέροχο θαύμα του τριαδικού Θεού : «ΑΝ ΕΣΥ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ».


Βάζουν την ανήμπορη Γιαγιά Έρνα σε ένα εκβιαστικό δίλημμα οδηγώντας την στη αθέτηση της τυπικής υπογραφής της στα δύο κείμενα το Γερμανικό και το Ελληνικό. Υπογραφή την οποία όμως η Γιαγιά είχε ήδη τοποθετήσει με την ελευθερία του αυτεξούσιου της και στα δύο κείμενα.Χρησιμοποιώντας την ιδιοτέλεια της είσπραξης κοινωνικού επιδόματος, σκοτώνουν το αυτεξούσιο  του προσώπου και τελικά το ίδιο το πρόσωπο, ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.


Ω ΑΧΑΡΙΡΩΤΗ ΔΥΣΗ ΕΙΣΑΙ ΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΗ.


 Είσαι πρώτη στις πονηριές και στους σχεδιασμούς εκμετάλλευσης των λαών, αλλά δυστυχώς για εσένα, κενή από πνευματικό περιεχόμενο. Το μέλλον σου δεν θα είναι καθόλου καλό. Λυπάμαι!!Μετά τις παραπάνω διασαφηνίσεις, πιστεύω ότι κατανοείται όλοι σας αδελφοί μου ( ως εικόνα Θεού) αναγνώστες, ότι ήταν για εμένα ( έναν Ορθόδοξος Μοναχό Αγιορείτη ) τον οποίον ο Θεός χρησιμοποίησε ο σκεύος εκλογής, αν και έσχατος στην μοναστική κοινότητα, ομολογία πίστεως να προβάλω τον Μεγάλο Θαύμα για την δόξα του ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ μου και την ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!!!

Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ

ΑΜΗΝ
Glaubensbekenntnis von Vater Nektarios für das grosse Wunder in DeutschlandIch schulde einige pneumatische Erklärungen zu dem Griechen und zu dem wo nicht Griechen sind, zu Orthodoxen und nicht Orthodoxen für die Swere meines Verantwortungs das grosse Wunder vor zu legen wo Jesus Christus mit seinem Orthodoxen Heiligen durchgeführt hat zu Frau Erna in einer kleinen (Stadt) Viertel vom Stuttgart in Deutschland am Febrouar 2013.

In Orthodoxie meine beliebte zentrale Bedeutung und unberechenbares wert hat die Person-Hypostase. Also die Hypostase zeigt die Vollheit des Selbstständigkeites, sozusagen die Vollheit des Freiheits des Abbildes des Godes.

Zu dieser Vollständigkeit ihres Selbstständigkeites ist Frau Erna angekommen die Zeit wo sie gesagt hat: „Beschreibt das Wunder in griechisch und deutsch und ich werde das überschreiben“. Bis hir gibt es keine Gewalt, Wechselschluss oder Eigennutz. Alles leuft reizend.

Sehen wir jetzt in West was zentrale Bedeutung und unberechenbares wert hat. Also in West wert hat der typ, sozusagen das Gesetz. Dieses Gesetz wo von klugen Menschen erschafft ist, ist seit ville Zeitalter vür West wichtiger als das Person wo Got geschafft hat.


Dieses Gesetz des Weltes ist von dem Leben des Mensches in West vertroben deswegen sind die Menschen mehr grausam geworden und ihre Weisheit beschränkt sich in die Sinne des Körpers.Aber diese Weisheit befreit sie nich, in Gegensatz sie verscklavt sie. Die Berechtigung ist das Leben von Verwandten des Frau Ernas und Frau Ernas in das Wunder wo ihr gerade in das Video geschaut hat.

Die Verwandte haben zu Frau Erna gesagt wo 87 jahre damals war und wo vor kürtze Zeit in der Schubkarre war nach ein wunderbares Wunder des Dreieiniges Gotes: „WENN DU ÜBERSCHREIBEN WIRST WERDEN SIE DEINE BESOLDUNG ABKEHREN“.

Sie stellen zu die unpässliche Frau Erna in einer Erpressung, Wechselschluss damit sie ihre Überschrift in die zwei Texte griechisches und deutsches brecht. Eine Überschrift wo Frau Erna mit ihre Selbstständigkeit in alle beide Texte gestellt hat.

Mit dem Eigennutz des Erhebungs des soziales Besoldungs bringen sie um die Selbstständigkeit des Persons und schlieslich dieselbe Person, das Abbild des Gotes.

OH! UNGLÜCKLICHER WEST DU BIST TATSÄSCHLICH BEKLAGENSWERT.

Du bist der erste in die Verschlagenheiten und Pläne des Ausnutzungs vom Volken, aber schad vür dich das du nichts Pneumatisches hast, wird deine Zukunft überhaupt nicht gut sein. Es tut mir leit!!!
Nach diesen Klärungen, glaube ich meiner Brüder Leserer (als Abbilder des Gotes) dass ihr verstanden habt das es vür mich (ein Orthodoxer Mönch des heiliges Berges, dem wo Got gewelt und verwendet hat obgleich ich letzte äusserste bin in der mönchischen Gemeinde) ein Glaubensbekenntnis ist DAS GROSSE WUNDER VOR ZU LEGEN FÜR DEM RUHM DES DREIEINIGES GOTES UND ORTHODOXIES, DIE EINZIGARTIGE WO DIE GANZE WAHRHEIT BESITZT!!!

DANKE FÜR DAS LESEN.

ICH BETTE DAS IHR ALLE FREUNDE MIT


     JESUS CHRIST UND ORTHODOXIE WIRD!!!    DER GOT IST MIT UNS. AMEN.


Ο Κύριος Ιησούς Χριστός
και η Υπεραγία Μητέρα Του
η επονομαζομένη 
Παναγία Αρβανίτισσα 
να σας ευλογούν.
Γέρων Νεκτάριος Μοναχός